Framtrollning av person

Här är ett exempel på hur en framtrollning av en person kan se ut.

Olika varianter finns beroende på de faktiska förutsättningarna.